/ Зелени Балкани
Възстановянето на белошипата ветрушка в България е сред финалистите за Наградите на НАТУРА 2000 в конкурса за 2018 в категория „Трансгранично сътрудничество“. Проектът е инициатива на „Зелени Балкани“. 

Усилията на Зелени Балкани и партньорите от Испания (ДЕМА), Германия (EuroNatur), Гърция - National Park of East Macedonia-Thrace и Турция (DAYKO), които са положени за възстановяването на белошипата ветрушка в България като гнездящ вид, получават висока оценка от журито на Конкурса. Инициативата достига финалната фаза в условията на висока конкуренция на проекти от цяла Европа и участници от Великобритания, Франция, Холандия, Германия и много други.

Всички финалисти могат да бъдат подкрепени с гласовете на публиката чрез онлайн гласуване  на интернет страницата на конкурса -http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm

През тази година в престижния конкурс участват 75 проекта от цяла Европа, които са разпределени в 5 категория  - Комуникация, Природозащита, Трансгранично сътрудничество, Сближаване на интересите и Социално-икономически ползи.

Конкурсът за Наградите на НАТУРА 2000 цели да популяризира добрите примери в управлението на НАТУРА 2000, природозащитните дейности и добавената стойност която европейската мрежа придава на местната икономика. От всички кандидатури само 25 достигат до финалната фаза. Победителите ще бъдат обявени от Комисаря по околна среда Кармену Вела и журито на конкурса по време на тържествена церемония на 17 май в Брюксел.

Освен Зелени Балкани във финалите за Наградите на НАТУРА 2000 участват още 3 инициативи с българско участие, осъществявани от НПО. Това е поредното признание на природозащитните организации в България, което идва от страна на Европейската Комисия.