НАП подсеща самоосигуряващи се и фирми за невнесени в срок осигуровки
НАП подсеща самоосигуряващи се и фирми за невнесени в срок осигуровки / НАП

От НАП напомнят на самоосигуряващите се лица и техните счетоводители, че месечните осигуровки - здравни и социални, се внасят до 25 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят и се плащат задължително по ЕГН на лицата, а не по Булстат.

В обхвата на офиса на НАП в Стара Загора са идентифицирани над 670 фирми и самоосигуряващи се лица, които са пропуснали да платят осигурителните си задължения в законоустановения срок. Същите вече са уведомени по телефона от служители на НАП за размера на задълженията им и следва да предприемат действия за погасяването им.
Клиентите ни могат да проверят състоянието на данъчно-осигурителната си сметка от услугата - „Справка за задълженията", достъпна от интернет страницата на НАП в меню „Електронни услуги". За да бъде получена тя е необходим електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК).

Напомняме, че при започване или възобновяване на трудовата дейност, самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация в компетентния офис или дирекция на НАП в срок от 7 дни. Декларацията се подава лично, чрез упълномощено лице, или по пощата с обратна разписка.

Повече информация по темата може да бъде получена на телефон: 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна или на място в офисите ни в Стара Загора и Казанлък.