Енергетика и околна среда
Енергетика и околна среда / netinfo

Продължава обсъждането на Енергийната стратегия на България до 2020 година. Тя трябва да бъде приета до месец май. В момента Министерството на околната среда и водите извършва  екологична оценка, информира председателят на Българската браншова камара на енергетиците Димитър Шевиков и припомни, че се готви и Стратегията за енергийната ефективност, която обаче трябва да бъде утвърдена от НС.

Димитър Шевиков потвърди, че в Енергийната стратегия се предвижда изграждането на четвърта мощност с нулеви емисии.

“Необходим е консенсус между основните политически сили и бизнеса по най-важните решения в енергетиката -ядрена енергетика, възобновяеми енергийни източници, мерките за енергийна ефективност. Това не бива да бъде краткосрочна цел, а програма, която да се изпълнява от следващите две правителства”, каза зам.-директорът на Българската стопанска камара Димитър Бранков.

БСК ще представи своите официални позиции по въпросите на енергетиката

по време на предстоящия енергиен форум, който ще се проведе в края на месец април.

В продължение на два дни в Раднево и в Стара Загора се проведе семинар на тема

"Енергетика и околна среда". Това е последният от серията семинари, организирани по съвместен проект на Българската стопанска камара  и Buisinesseurope, финансиран от Европейската комисия.