пожарна
пожарна / ММИ
Тази година  Районната служба по противопожарна безопасност и защита на населението в „Мини Марица-изток“ ЕАД отбелязва 68 години от създаването си.
 
За изминалия период  на 2020 г. са проконтролирани 158  дейности, издадени са 29 противопожарни разпореждания с 29 предписани мероприятия представляващи потенциалена опасност за възникване на пожари. 
 
Погасени са 31 пожара, от които 1 с минимални загуби и 30  без загуби (сухи треви и въглищен прах). При 52 дежурства са извършвани пожароопасни работи.
 
Пожарът с минимални загуби е възникнал на втори юли в рудник „Трояново 3“  на Трансформатор 6 KV до станция 3541 на РТНК 5 .
 
Незаетият щат на РСПБЗН от осми септември е попълнен с трима служители - водачи на специален автомобил.
 
С оперативно-техническата си дейност и навременната си и ефективна намеса при възникналите пожари, наводнения и аварии, службата предотврати усложняването на създалите се ситуации, разрастването на запалванията и по този начин не допусна нанасянето на големи щети в обекта. Това е резултат от съвместната професионална дейност на пожарникари и ръководния състав в „Мини Марица-изток“ ЕАД.