Строим по-малко сгради, но с повече жилища в тях
Строим по-малко сгради, но с повече жилища в тях / Sofia Photo Agency архив
21 сгради с 54 жилища в тях са въведени в експлоатация през последните три месеца на 2016 година. Със стоманобетонна конструкция са 85.7% от тях, а с тухлена - 14.3%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 99 сгради със 786 жилища в тях, Бургас - 79 сгради с 399 жилища, и Пловдив - 78 сгради с 239 жилища
 
Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (55.5%), следван от този на жилищата с три стаи (27.7%). Останалите жилища - едностайни, четиристайни и петстайни заемат еднакъв дял - по 5.6% .
 
Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 7 889 кв. м, което е 3 пъти повече в сравнение със същото тримесечие на 2015 г., а жилищната площ се увеличава с 89.2%  и достига 3 932 кв. м.
 
Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 88.9 кв. м през четвъртото тримесечие на 2015 г. на 146.1 кв. м през същото тримесечие на 2016 година.
 
Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Добрич - 168.5 кв. м, и Стара Загора - 146.1 кв. м, а най-малка - в областите Варна - 65.0 кв. м, и Перник - 70.0 кв. метра.