/ iStock/Getty Images
120 сребролистни липи ще бъдат засадени в Лесопарковата част на Борисова градина.

Започна засаждането на първите няколко дървета, съобщиха от Столичната община. Младите фиданки от липа се засаждат в участъка граничещ с бул. "Цариградско шосе".

Ремонтът на „Западния парк” в София приключи след 3 г. и 11 млн. лева (ВИДЕО)

Залесителните дейности са съобразени с близостта до натоварения градски булевард, тъй като този вид дървесна растителност е подходящ за граничещи с натоварени транспортни обекти територии, поради своята способност да бъдат зелен филтър на атмосферата.

Засаждането се извършва съгласно изготвените технологични планове от Лесотехническияуниверситет в София. Пролетната залесителна кампания на териториите от Лесопарковата част ще продължи до края на април.

За миналата година в тази част на Борисовата градина са засадени над 500 явори и ясени, които са също устойчиви на градски условия дървесни видове. Тази пролет общо 1700 дървета ще засади Столична община - по тротоарите на улици и булеварди на София над 900 фиданки, 300 в паркове, градини и лесопарковете на града и 500 в дворове на училища и детски градини.