/ Thinkstock/Getty Images
Изравнителните сметки за отоплителен сезон 2021/2022 за клиентите на "Техем" в София вече са публикувани на клиентския портал, съобщиха от дружеството. Както всяка година, в срок до 15 юли 2022 г. ще бъдат предоставени на клиентите на хартиен носител.

Това са информационни сметки, които ще бъдат фактурирани от топлофикационното дружество в столицата към 15 август. Към момента все още има 4418 имота, които не са осигурили достъп за годишен отчет, а уредите, монтирани в тях, са визуални. Тези клиенти могат да заявят допълнително посещение до 31 август.

"Тази година регистрираме, че имотите, които не осигуряват достъп, намаляват, което се дължи на множеството монтирани радио разпределители, топломери и водомери, които се четат дистанционно. Затова и успяваме да обработим данните от отчетите и съставим сметките в по-кратки срокове", коментира Милена Стоянова, управител на "Техем".

Значителен ръст бележи броят на монтираните водомери с дистанционно отчитане, над 19 хиляди за последната година. Общият брой на монтираните дистанционни уреди "Техем" на територията на София нараства до над 644 хиляди. Расте и броят на сградите, които преминават на месечен дистанционен отчет без изравнителна сметка, които вече са над 350. "Клиентите оценяват предимствата на дистанционните уреди все повече, както и изпълняват изискванията на Закона за енергетиката за задължително монтиране на такива при необходимо преоборудване", допълва Милена Стоянова.

Уредите в над 1100 сгради, клиенти на "Техем", към момента са отчетени на 100 процента, което означава, че за тези клиенти няма да има корекции на изравнителните сметки в следствие на поискан допълнителен отчет от съседи, неосигурили достъп.

Неосигуряването на достъп за годишен отчет до уредите дори на един клиент в сградата означава начисляване на максимална мощност на този потребител и последващи корекции в изравнителните сметки на всички клиенти, припомнят от фирмата. В Наредбата за топлоснабдяване са предвидени санкции при неотчетени, стари или липсващи индивидуални водомери, а именно служебен разход до 280 л./ден на човек (на месец това означава до 8 куб. метра или годишно до 100 куб. метра на човек). Неосигурилите достъп за отчет могат да поискат допълнително посещение до 31 август 2022 г. След тази дата не се приемат възражения и заявки за отчет, пише в съобщениет