Ваня Кастрева
Ваня Кастрева / БГНЕС
Във връзка с осигуряването на психологическа подкрепа на ученици, родители и на педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19, и в условията на обучение от разстояние в електронна среда, Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ е разкрил самостоятелна телефонна линия, с номер 0877183133, за осъществяването на психологически консултации. На телефона по график ще отговарят психолози от РЦПППО в София-град, информира директорите на училищата в столицата началникът на Регионалното управление на образованието в София-град Ваня Кастрева, цитирана от БТА.

Тя уточнява, че учениците, техните родители и педагогическите специалисти могат при необходимост да получат подкрепа и професионално психологическо консултиране в създалата се ситуация с COVID-19.

Директорът РЦПППО София-град е утвърдил график за дежурства на специалистите, които ще правят психологическите консултации от дистанция през ноември 2020 г.

Евентуални промени в психологическите консултации ще бъдат отразявани в сайта на РЦПППО, на адреса - http://www.rcsf.bg/.
БТА