/ iStock/Getty Images
Паспортните служби в София вече са с удължено работно време - от 7.30 до 17.45 часа, информира МВР.

Заявления за издаване на български лични документи може да се подават и преди изтичане срока на валидност на притежаваните документи. За улеснение, всеки може да подава заявления за лична карта и/или паспорт във всяко районно управление, звено "Български документи за самоличност" , на територията на областната дирекция на вътрешните работи по постоянен адрес. В рамките на работното време на съответните звена, гражданите могат да направят избор на по-удобно или предпочитано от тях звено на БДС на територията на областта по постоянния им адрес. Съответно, готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението.

В салоните за прием на заявление в определен период от време се извършва дезинфекция във връзка с разпоредени здравни противоепидемични мерки.