ВЕЦ  „Караново спира работа
ВЕЦ „Караново спира работа / Дарик Сливен архив

С разпореждане на министъра на околната среда  и водите Нона Караджова незабавно е спряна работата на ВЕЦ „Караново", съобщиха от областна администрация Сливен. Спирането е до изясняване на причините довели до повишаване нивото на подземните води в селата Кортен, Асеновец, Брястово и Караново.

 Действията на екологичното министерство  са предприети след писмо от областния управител  Марин Кавръков към Басейнова дирекция Източнобеломорски район. Той е  информирал за застрашително покачване нивото на подземните води, започнало преди около два месеца. На места, в по ниските части на селата преливат кладенци, наводнени са мазета, лозя и овощни градини.

Извършена е нарочна проверка от представители на Регионална дирекция по хидромелиорация - Сливен, Напоителни системи ЕАД - клон Сливен и кметовете на засегнатите села.

Спиране работата на ВЕЦ-а, ще даде възможност експертите да преценят влиянието на открития канал върху подземните води, пише още в съобщението.