Първи договори за саниране на жилищни сгради подписва Община Сливен
Първи договори за саниране на жилищни сгради подписва Община Сливен / Дарик Сливен, Архив

Документите на първите 17 блока в Сливен са готови с обследването по енергийна ефективност и имат изготвени енергийни паспорти, съобщи зам.-кметът по строителството Стефан Кондузов.

Документите вече са изпратени в Българската банка за развитие, Агенцията за енергийна ефективност и МРРБ. На 27 септември ще бъдат внесени документите на следващите 19 блока, а след това и на останалите.

„Надявам се до края на годината да приключат всички процедури и да обявим избор на изпълнител за саниране на първите блокове в Сливен по програмата за енергийна ефективност", заяви кметът на общината Стефан Радев.  Той посочи, че от встъпването в длъжност на общинското ръководство няма нито ден пропуснат относно процедурите, които трябва да бъдат изпълнени.

"Заварихме процедура за избор на изпълнители за енергийно обследване и изготвяне на паспорти, по която от няколко месеца бяха събрани един куп оферти и стояха неотворени. Стояха в пликове на едно бюро! От месец  ноември сме задвижили процедурата в порядък, в който няма нито ден забавяне. За съжаление, тези няколко месеца загуба много трудно се наваксват, каквато организация и натоварване да се направи. Обемът на работата е изключително голям. Служителите бяха много натоварени през лятото, за да обработват непрекъснато информацията, да връщат веднага, ако има забележки, които да се отстраняват", коментира кметът.