Прокуратурата се самосезира по повод замърсяването на въздуха в Сливен
Прокуратурата се самосезира по повод замърсяването на въздуха в Сливен / Дарик Сливен, архив

Окръжна прокуратура в Сливен се самосезира по повод публикации в медиите, касаещи замърсяване на атмосферния въздух в района на града.

Проверката е възложена на РИОСВ Стара Загора, Областна дирекция по безопасност на храните и ОДМВР Сливен и трябва да се установи източника на замърсяването, действията, които са довели до влошаване чистотата на атмосферния въздух и съответстват ли тези действия на Законите за опазване на околната среда и здравето на хората.

Съвместната проверка трябва да установи още налице ли са данни за престъпление от общ характер против народното здравето на хората и околната среда.

В случай, че се констатират нарушения Окръжна прокуратура Сливен е оказала на административните органи да предприемат действия за отстраняване на последиците и санкциониране на виновните лица.

Прокуратурата е определила срокът за приключване на проверката 7 октомври.