Повече престъпленията против собствеността през 2009-а
Повече престъпленията против собствеността през 2009-а / Дарик Сливен

2536 престъпления са регистрирани в област Сливен през 2009 г., от тях 2188 криминални и 348 икономически, сочи отчетът на Окръжна прокуратура-Сливен.

Най-висок дял заемат престъпленията против собствеността - 1646, следвани от общоопасните - 636. През отчетната година са регистрирани общо 137 престъпления против личността.

Прокурорите в Сливенски съдебен регион да наблюдавали общо 4677 досъдебни производства, от които 2967 новообразувани. Наблюдаваните бързи производства от новообразуваните са 28, а незабавните - 27.

Според отчетените данни в сравнение с 2008 г. се наблюдава увеличение на бързите и незабавни производства.