/ ThinkStock/Getty Images
Седемдесет затворнички в Сливен ще бъдат обхванати в информационна кампания за предпазване от трафик на хора, съобщиха инициаторите от Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) в партньорство с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и Затвора в Сливен.

Те си партнират в съвместна инициатива за превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация.

Лишените от свобода са от сливенския затвор и Затворническите общежития от открит тип (ЗООТ) „Сливен” и „Рамануша”.

Кампанията за превенция ще бъде на 30 и 31 май.

Целта е успешна социална реинтеграция на жените след изтърпяване на присъдата и напускане на затвора, чрез предоставяне на информация за престъплението трафик на хора, най-честите методи на въвличане и начините за предпазване от попадане в сексуална експлоатация и насилствена проституция.
 
БТА