/ Сливен
Ден на отворените врати, открита телефонна линия, дарителска кампания и демонстрации на възможностите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”- Сливен са само част от дейностите по отбелязване на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН към Министерство на вътрешните работи - 14 септември.

В Седмицата на пожарната безопасност, която се провежда от 13 до 19 септември, са планирани редица събития, целящи популяризиране на професията и дейността на пожарникарите, както и повишаване информираността на населението по отношение осигуряването на пожарната безопасност и защита при инциденти,бедствия и аварии.

На 13 септември в детска градина „Слънчице“ в Нова Загора се проведе демонстрация от служители на районната служба ПБЗН в града, на техническите възможности на дежурните екипи като се наблегна на практическите умения за боравене с пожарогасител и други техники за овладяване на пожари.

До края на седмицата ще се проведат подобни демонстрации в детски заведения в Сливен, Котел и Твърдица. Планирани са мероприятия по отношение обществените ползи от доброволчеството, неговите идеи и ценности- уважение на другия, отговорност, социалност и съпричастност и навременна взаимопомощ.

Сливен

От 13 до 17 септември в районните служби ПБЗН са открити телефонни линии за граждани. От 09:30 до 12:00 часа всеки, който има въпроси, касаещи дейността на ПБЗН, може да се свърже с дежурен служител на телефони- 044 662 554 - Сливен, 0457 62 640 – Нова Загора, 0453 42 445 - Котел и 0454 42 404 - Твърдица.

При спазване на противоепидемичните мерки в районните служби ПБЗН се проверждат Дни на отворените врати с демонстрация на възможностите на службите за извършване на оперативни дейности, разясняване на мерки за по­жарна безопасност и защита при пожари и бедствия, правила за пожарна безопасност, работа с противопожарни уреди - от 09:30 до 17 часа в дните 13-17 септември РСПБЗН-Сливен, 15-16 септември РСПБЗН-Нова Загора, 13-19 септември РСПБЗН-Котел и 13-16 септември РСПБЗН-Твърдица.

По случай професионалния празник 28 служители на Регионалната дирекция в Сливен са наградени за постигнати резултати и проявен висок професионализъм. Трима са удостоени с награди „ПОЧЕНЕТ ЗНАК” и „ПОЧЕТЕН МЕДЕЛ” от министъра на вътрешните работи Бойко Рашков. 16 служители са получили „ПИСМЕНА ПОХВАЛА” от ръководството на Главната дирекция ПБЗН и 9 са наградени от комисар Владимир Демирев директор на РДПБЗН - Сливен.