Сливен и  Твърдица
Сливен и Твърдица / областна администрация Сливен
Планове за 393 ха имоти по параграф 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  ще бъдат изготвени,  информира областният управител Сливен Чавдар Божурски. Процедурата е открита след заявена необходимост от общините Сливен и Нова Загора. За изработването на плановете са осигурени 75 хил.лева по бюджета на областната администрация.

Плановете в община Сливен обхващат две обособени позиции. Първата е с обща площ 188 ха за местностите Селището, Гаговец, Дефилето в землището на Сливен и част от землището на село Сотиря.

Втората позиция е с обща площ от 147 ха за местността Оришлика в землището на с.Чинтулово, местностите Бешеклий, Киризлика и Бадемите в землището на с.Селиминово, местността Гючмя в село Гергевец и земеделски земи в село Николаево. Третата обособена позиция с обща площ от 58 ха е в община Нова Загора - местностите Мечи камък - запад и изток, Щоките, Ценино - запад в землището на с.Кортен.
 
В момента фирмите-изпълнители набират изходната графична информация. Срокът за анкетирането на бившите собственици ще бъде съгласуван с Общинските служби по земеделие, след което обявлението ще бъде публикувано в Държавен вестник, ще бъде поставено на видно място в кметствата.  То ще бъде отразено и в сайта на областната администрация. 
 
Изготвените планове подлежат на процедура за одобрение, по време на която заинтересованите собственици могат да внесат възражения.
 
Земите по цитирания параграф от закона са извън населените места. Били са раздадени за т.нар. временно ползване по силата на постановления, решения на бившите Народни съвети и други. 

Чрез плановете ползвателите ще имат възможност да заплатят земите в общината и да станат собственици. В случаите, когато земите са възстановени на бивши собственици по Закона за реституцията, ползвателите ще ги платят на тях чрез общините. 
 
От 2000 до 2010 г. за територията на Сливенска област са изработени и влезли в сила планове по параграф 4 за 34 местности с обща площ 1 577,5 ха. Те са в общините Сливен, Котел и Нова Загора. В община Твърдица няма земи по този параграф.
 
Земите по параграф 4 край Сливен са оформили вилни зони, в някои от парцелите има и постройки. Спрямо територията си, Сливен е с най-голяма вилна зона в страната.