Близо 350 хиляди лв. от просрочени глоби събра НАП в Сливен
Близо 350 хиляди лв. от просрочени глоби събра НАП в Сливен / netinfo

Близо 350 хиляди лева от неплатени глоби към различни институции събра принудително НАП - Сливен за четирите месеца на 2012 г. Глобите са събрани от лица, които не са платили задълженията си към органите на съдебната власт, КАТ, регионалните дирекции за опазване и контрол на общественото здраве, ДАИ, митници и др.

Глобата, наложена от държавен орган, се внася в установения от закона срок в посочената от него сметка. След изтичане на този срок взискателите изпращат на НАП глобите и наказателните постановления, за да бъдат предприети действия от приходната агенция за събирането им. Ако и след изпратените от НАП покани и уведомления за доброволно внасяне на дължимите суми, гражданите не платят глобите, публичните изпълнители пристъпват към принудително им събиране.

200 хиляди лева са събрани за първите четири месеца на годината по санкции, наложени от общините, 61 хил. лв. са от неплатени такси, глоби и разноски по дела, които не са внесени в законния срок по сметките на органите на съдебната власт. Над 27 хил.лева са събраните глоби на КАТ и МВР. Близо 7 000 лева са събрани по санкции на ДАИ, а по санкции, наложени от ГИТ, са събрани над 11 000 лева. По актове, издадени от митниците, са събрани 10 125 лева.

От офиса на НАП в Сливен напомнят още, че всеки гражданин или представител на фирма, който поиска издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към приходната агенция, бива проверен за това дали не дължи някаква глоба. В случай, че клиентът има такава, той се приканва да се издължи преди да получи удостоверението или задължението се вписва в документа. Удостоверения за платени данъци се изискват при участие в обществени поръчки, при банкови кредити, при издаването на лицензи и разрешения и много други. От началото на годината близо 3000 сливналии са поискали от НАП удостоверение за наличие или липса на задължения.