540 дела са образувани в Административен съд - Сливен през 2007 г.
540 дела са образувани в Административен съд - Сливен през 2007 г. / netinfo

540 дела са образувани в Административен съд - Сливен през 2007 г., съобщи председателят на съда Владимир Първанов. Свършените дела за периода са 454, приключени със съдебен акт по същество - 366 и 88 са прекратени.

Най-често са разглеждани дела, свързани с оспорване на решения на Общинските съвети от страна на областния управител, оспорвани са актове на Здравната каса, разглеждани са дела по Закона за устройство на територията и дела от административно наказателен характер.

Производствата по време на местните избори са били много на брой и напрегнати като процедура заради кратките срокове, в които e трябвало да се вземе решение.

„Производството е почти незабавно. Бяхме принудени да се ползваме от дадените от кодекса възможности за призоваване по и-мейл, по телефон, чрез изпращане на съобщения до упълномощени лица, чрез задължаване страните да посочат представител, когато са повече на брой, и когато присъствието им на съдебно заседание е проблемно. Административен съд - Сливен по време на изборите се справи прекрасно и има само две отменени решения”, каза Владимир Първанов.