Среща между властта и НПО в Търговище
Среща между властта и НПО в Търговище / netinfo
Дискусионен форум на тема “НПО в процеса на децентрализация на общините” се състоя днес в залата на Туристическия информационен център в Търговище. Инициативата бе част от проекта на Търговско-промишлената палата “Активно гражданско общество за успешна и прозрачна администрация”.

В началото на срещата експертът Мария Славова говори за децентрализацията на общинските дейности и възможностите на НПО, както и за правната уредба, регламентираща взаимоотношенията между местната власт и третия сектор. Преглед на развитието му в областта направи председателят на Търговско-промишлената палата Оля Иванова. Тя се спря и на бюджетите на общините и областна администрация и на средствата за подпомагане на гражданския сектор в региона. Бяха дадени и конкретни примери на партньорство – два проекта изпълнявани в община Търговище – “Създаване на инфраструктура за развитие на екотуризъм в общините Търговище и Велики Преслав” и “Корекция и облицовка на реките Врана и Сива”. Посочени бяха и успешни практики, показващи взаимодействие между неправителствения сектор и местната власт в общините Попово, Омуртаг и Антоново.

Проект “Активно гражданско общество за успешна и прозрачна администрация” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.