ОДМВР-Разград
ОДМВР-Разград / ОДМВР-Разград
3096 пътни превозни средства са проверени по време на акция „Зима“ на територията на ОДМВР- Шумен, която приключи преди дни. По време на акцията са проведени 14 специализирани полицейски операции - пет от тях  по кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, пет във връзка с кампанията „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“ и четири операции във връзка с „Безопасно шофиране през зимата“.

Проврени са водачи на 2515 леки автомобили, 501 товарни автомобили, 30 велосипедисти, 28 пътни превозни средства с животинска тяга, три мотоциклета, шест мотопеда и 12 на селскостопанска техника. 

Констатирани са 74 неизправности по превозните средства, от тях 44 са били по осветителните системи и сигнализацията, установена е една неизправност при устройство за измиване на предно стъкло, шест за управление с разкъсани или износени гуми, девет са били нарушенията за неизправност на велосипеди. 

По време на акцията са спрени от движение 18 пътни превозни средства. Съставени са 236 акта, наложени са 766 глоби с фиш.

Изготвени са 33 предписания до местни органи за подобряване на уличното осветление и отстраняване на недостатъци на пътни настилки, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, изпълнени са 22 от тях. 

До АПИ за отстраняване на недостатъци на пътни настилки и сигнализация са изготвени пет предписания, към момента е  изпълнено едно.

По време на акцията за неправилно пресичане са съставени актове на четирима пешеходци, 18 са глобени с фиш.  Наложени са пет глоби с фиш на водачи с животинска тяга, съставени са и 5 акта за установени нарушения. Санкционирани са и десет велосипедисти.