Предлагат закриване на 6 училища в община Търговище

Предлагат закриване на 6 училища в община Търговище
Предлагат закриване на 6 училища в община Търговище
На заседание на постоянните комисии по общинска собственост и образование към Общински съвет – Търговище бе обсъден направеният от местната администрация “Анализ на мрежата от общински училища и обслужващи звена в условията на бюджет 2008”.

Стана ясно, че оптимизирането на училищната мрежа през 2007г. е дало възможност за нормално функциониране на училищата, довело е до откриване на ученически столове в три от тях, получени са 12 нови ученически автобуса, направени са ремонти и обзавеждане за 1 660 000лв. Но в настоящите условия на преминаване към делигирани бюджети тази оптимизация не е достатъчна, показва оценката на експертите. Ако училищната мрежа продължи да съществува в настоящия си вид, прогнозираният недостиг се изчислява на около 545 660лв. С прибавянето на средства за текущи ремонти и предвид увеличаване на разходите за отопление, Община Търговище трябва да осигури допълнително финасиране около 1млн. лв., сочи анализът.

Всичко това налага закриването на 5 училища в селата и едно в града, поясни зам.-кметът Димитрина Петкова. След задълбочена оценка на даденостите във всяко малко населено място в общината се предлага 66 ученици от ОУ с.Кралево да бъдат пренасочени към ОУ с.Надарево. Децата от с.Черковна, според анализа, трябва да преминат на обучение в ОУс.Вардун, а тези от Баячево – в ОУ с.Руец. Предвижда се също закриване на училищата в с.Пробуда и с.Буйново и насочване на общо 173 деца към ОУ с.Макариополско. Проектът за оптимизация предвижда ІІ ОУ “Н.Й.Вапцаров” в Търговище също да бъде закрито, а обучаващите се там 275 ученици да преминат в ІІІ ОУ”П.Р.Славейков” в града. В резултат на тези промени би намалял недостига на средства в училищата, които приемат деца и съответно опасността след година или две и те да бъдат закрити, смятат още специалистите.

Предлага се да се кандидатства пред МОН училището в с.Драгановец да бъде обявено за “защитено”.

Анализът предвижда също закриването на Центъра за работа с деца, Школата по рисуване и Ученическата спортна школа и откриването на нов Обединен детски комплекс, в който да се осъществяват част от досегашните извънучебни дейности. Това се налага поради спиране на финансирането от страна на държавата за подобни обслужващи звена.

Предложенията на местната администрация бяха обсъдени от общинските съветници и допълнени с нови. Според д-р Кърджалиев промените са наложителни, предвид настоящата нормативна база. Той се позова на три подписки, изпратени му от родителите на децата от Кралево, Черковна и Баячево, които не са против закриването на училищата, но желаят децата им да учат в Търговище и настоя да се помисли по такава възможност. Предвид това, той сметна също за прибързано да се закрива ІІ ОУ “Н.Й.Вапцаров” в Търговище.

Тошко Райчев изказа друго становище – според него още сега трябва да се закрият всички селски училища, за да имат децата достъп до по-качествено образование. По този въпрос бе пояснено, че би било нужно преминаването на две смени, което е недопустимо, тъй като децата, които се обучават следобед трябва да се прибират по тъмно вечер с автобусите. Изказано бе и мнение, че изкуственото предизвикване миграция към града е ненужно.

Две бяха мненията относно Ученическата спортна школа – да бъде закрита изцяло като ненужна и да бъде запазена но с различни преподаватели от предлаганите – по борба, спортна стрелба и футбол.

По отношение на Центъра за работа с деца и Школата по рисуване се чуха мнения, че трябва да се търсят начини да се запази по-голяма част от дейността им, тъй като имат много добри постижения.

На базата на всички направени предложения ще бъде изработена докладна записка за оптимизиране на училищната мрежа, която тепърва отново ще бъде обсъждана.