Военно окръжие - Шумен
Военно окръжие - Шумен / Военно окръжие - Шумен
Военните формирования 34200 и 54060 в Шумен предлагат общо 78 длъжности за резервисти – офицери, сержанти и войници. Документи се подават във Военното окръжие.

Със заповед на министъра на отбраната са обявени 1447 вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв без провеждане на конкурс. Могат да кандидатстват граждани преминали наборна военна служба или изпълнявали военна служба, както и военнослужещи на които им предстои прекратяване на договора за военна служба.

Желаещите да се включат в резерва на въоръжените сили могат да кандидатстват и за длъжности в Асеновград, Благоевград, Бургас, Белене, Варна, Враца, Корен, Мусачево, Плевен, Пловдив, Смолян, Ст. Загора и София.

Доброволният резерв се попълва от български граждани преминали наборна военна служба или изпълнявали военна служба, годни за служба в доброволния резерв, които са поели ангажимента да съчетават военна и цивилна кариера. Договорът на резервистите е до 5 години, като веднъж годишно по време на сключеният договор получават една основна месечна заплата според военното звание и заеманата длъжност.

Възрастовата граница за служба в доброволния резерв е 55   години за войниците, сержантите, офицерските кандидати и младшите офицери.
Кандидатите за служба в резерва трябва да не са в служебни или трудови взаимоотношения с Министерството на отбраната, както и отсрочени от повикване във Въоръжените сили при мобилизация. Допълнителна информация за изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите ще получите във Военно окръжие – Шумен на адрес: пл. „Освобождение”№8 или телефон на 0882 552 018.