Правят инвентаризация на общинските имоти в Разград
Правят инвентаризация на общинските имоти в Разград / netinfo
Инвентаризация на общинските имоти започва в Разград. Решението е на Комисията по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол. Общинските служители имат време до 13 февруари 2009 г. да изготвят осем списъка с различните видове общински имущество, с неговите ползватели и процедурите, по които е отдадено под наем или аренда.

Чуйте още от прикачения звуков файл.