Спад в строежа на нови сгради отбелязват от статистиката
Спад в строежа на нови сгради отбелязват от статистиката / Дарик Русе, Искра Георгиева, архив

В периода октомври-декември 2011 година общинските администрации на територията на област Русе са издали разрешителни за строеж на 15 жилищни сгради със 17 жилища в тях и с 3479 кв.метра разгъната застроена площ и на 38 други сгради с разгъната застроена площ от 12338 кв.м. Спрямо предходното тримесечие на годината, издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 37.5 %, жилищата в тях- с 29.2 %, а съответната йм разгъната застроена площ- с 15.3 %. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат спад с 22.4 на сто, а общата им застроена площ намалява 2.5 пъти.

И през четвъртото тримесечие на 2011 година всяко второ разрешително за строеж на жилищни сгради в областта е издадено за територията на община Русе, аналогичен е делът на жилищата в тях, а разгънатата  йм застроена площ  е 56% от общата разгъната площ, свързана с  издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради за  тримесечието.

През последното тримесечие на 2011 година е започнал строежът на 10 нови едножилищни сгради с обща застроена площ 1671 кв.метра и на 22 други сгради с обща застроена площ 13765 кв.м. Сравнението с третото тримесечие на 2011 година сочи спад в броя на започнатите нови жилищни сгради с близо ¼ , жилищата в тях  намаляват наполовина, а общата застроена площ  бележи спад с  48.4%.