Отвори врати обществена трапезария
Отвори врати обществена трапезария / DarikNews

 

Първите социално слаби русенци получиха топъл обяд в русенската обществена трапезария. Тя се намира в сградата на Средношколското общежитие на бул. Липник №117.

Трапезарията стартира дейността си от началото на месец октомври. Засега заявления за ползване на социалната услуга са подали 75 потребители, като капацитетът на обществената трапезария е за 100 човека.

Социалното предприятие има за цел осигуряване на храна на специфични уязвими групи население на територията на общината – основно възрастни, самотноживеещи хора, лица с увреждания и други групи в риск от социална изолация.

Всеки ден от 12.00 ч. до 14.00 желаещите да получат топъл обяд могат да посетят трапезарията, където в уютна обстановка ще им бъде сервирана храна.