/ netinfo
За улеснение на гражданите от месец юли тази година в подразделенията на русенската областна дирекция на МВР: РУ-Бяла, РУ-Ветово, РУ-Две могили и РУ-Сливо поле, както и в сектор „Пътна полиция” в Русе са монтирани терминални устройства ПОС* за разплащане на глоби по Закона за движение по пътищата - наказателни постановления, фишове и електронни фишове.

Плащането през терминално устройство ПОС се осъществява с банкова карта. Чрез терминалните устройства могат да се разплащат глоби, издадени и от други областни дирекции на МВР в страната.

Дължимите суми се превеждат по сметка на ГД „Национална полиция“ в ОББ. На сайта на МВР са публикувани и всички банкови сметки за плащане на глоби за извършени нарушения. При възникнали проблеми гражданите могат да се обръщат към началниците на съответните структури, в които са поставени ПОС-устройствата, както и на електронната поща на ОД на МВР-Русе.

Само за един уикенд: Над 6000 шофьори засечени с превишена скорост

НАПОМНЯМЕ:
На всички водачи, които не са платили глобите си по ЗДвП, при проверка на пътя ще им бъде отнето свидетелството за управление на МПС, а автомобилът им може да бъде спрян от движение до заплащане на дължимата глоба.

Всички граждани могат да извършат проверка за влезли в сила наказателни постановления и електронни фишове по ЗДвП по електронен път в портала за електронни административни услуги на адрес: https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index, където могат и да заплатят дължимите суми, ако имат такива.

МВР продължава да следи стриктно за нарушения по пътищата

Заплащането може да бъде реализирано също и по следните начини: 1. В сектор „Пътна полиция” - чрез наличните ПОС-терминали в работно време на гишетата за обслужване на граждани; 2. В РУ Бяла, РУ-Ветово, РУ-Две могили и РУ-Сливо поле - в работна време, чрез ПОС-терминали, които могат да бъдат използвани за заплащане на дължими суми за глоби по ЗДвП; 3.

По банков път, като се обърне изключително внимание на правилното попълване на необходимата информация, в частност основанието за плащане, където трябва да се изпише вярно номера на фиша или на наказателното постановление.