/ iStock/Getty Image
Русенският музей получи дарение от 20 бр. настолни игри, които ще бъдат използвани в заниманията от образователната му програма. Това съобщават от музея.

Игрите са възстановки, конструирани въз основа на проучвания и хипотези за периодите от Древността до Средновековието. Счита се, че игрите са използвани в за развлечение в различни части на страната.


Възстановките на настолни игри, които вече са в музея, са „Дама“, Римски шах „Рота” и „Алкерк“. Всяка една от тях е изработена ръчно от естествени материали.

Посетители в музея във Враца могат да докосват съкровища

Игралното табло е от кожен велур, което впоследствие се свива и образува малка торбичка, удобна за съхранение, носене и игра навсякъде. Пуловете са от стъкло или камък, а цветовете са нюанси на пясъчно бежово и черно. Всяка игра съдържа насоки за употреба на български и английски език.

АЛКЕРК е най-сложната от трите игри. Това е тактическа игра, използвана за възпитаване на бойни умения. Позната е в Египет, около 1000 години пр. Хр. В България достига вероятно през Византия през VIII в. сл. Хр., по време на войната с арабите, в която се включва и българският хан Тервел със своята армия. Доказателство за това е откриването й издълбана на варовиков блок на източната крепостна стена на Плиска. Подходяща е за деца на възраст от 7 години и нагоре.

ДАМА е игра, позната още от Древна Гърция и Рим. На крепостните стени на Плиска и Преслав също са намерени издълбани върху варовикови блокове схеми на играта „Дама“. Такава е намерена издълбана и на каменна скамейка пред скален манастир в Силистренско (VIII – XI век) и край Исперих.
Римският шах РOTA е римска стратегическа игра. Гравирани очертания на таблото се откриват върху камъни или тухли по много римски обекти и сгради из цялата Римска империя. Достигнала е до Балканския полуостров през Античността с римските легионери, когато тези части от Европа попадат под римска власт (I в. пр. Хр. – I в. сл. Хр.). Подходяща е за деца над 5 годишна възраст. 
Дарението на игри от древността е направено от Сдружение „Център за неформално образование и културна дейност АЛОС“ в рамките на изпълняваната от тях програма за образование чрез изкуство. От 2020 г. до сега сдружението изследва и възстановява пет типа игри в партньорство с Русенския музей и още десет исторически и археологически музеи в страната и с експертната помощ на доц. Павлина Владкова, проф. Георги Атанасов и д-р Мирослава Таскова. През 2023 г. с подкрепата на Министерство на културата по проект „Музейни игри“ са изработени и самите игри - „Дама“, Римски шах „Рота” и „Алкерк“, с които са оборудвани образователните програми на партниращите музеи.