Библиотеката представя българо-румънски сайт
Библиотеката представя българо-румънски сайт / Дарик Русе

В Рeгионална библиотека „Любен  Каравелов” ще бъде официално представен електронен българо-румънски информационен сайт.

Той е съвместен проект между Русенската библиотека и Окръжна библиотека „Йон Бассарабеску“ - Гюргево и в него може да се намери актуална информация за Гюргевски окръг и Русенски регион в областта на културата, образованието, здравеопазването, туризма, търговията, икономиката.

Дейността по проекта се реализира със съдействието на Асоциация „Еврорегион Данубиус”.