/ БТА
Находището на пролетната циклама край разградското село Осенец е в много добро състояние. Това установи проверка на експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе, съобщиха от екоинспекцията. 

При обход на място в защитената местност е констатирано, че територията, която заема в момента растението, е около 90 процента. При проверката не са открити следи от посегателства или горскостопански дейности. Границите на находището са маркирани с табели и червена боя по дърветата, съгласно изискванията на Закона за защитените територии, посочват от РИОСВ - Русе. От там допълват, че на територията, контролирана от ековедомството, има още едно находище на пролетно ботурче, обявено за защитено. То се намира в землището на с. Бреница, община Тутракан. Предстои проверка и оценка на състоянието му. 
Защитената територия в землището на Осенец е обявена още през 1980 г. с цел опазване на пролетната циклама, позната още като пролетно или ибер

ийско ботурче. То е многогодишно тревисто растение. В България видът е разпространен в Странджа, Източна Стара планина и по Черноморското крайбрежие, където се среща в дъбови гори и храсталаци. Видът е включен в Закона за биологичното разнообразие, както и в Червената книга на България – категория „Рядък”. 

Миналата година заради необичайно топлата зима пролетното ботурче в защитената местност край Осенец също цъфна по-рано. Според екоекспертите, нормално, периодът на цъфтежа на защитения вид е в началото на март.
Садет Кърова, БТА