Дисциплинарно наказание за полицай заради публикация  във Фейсбук, съдът потвърди санкцията
Дисциплинарно наказание за полицай заради публикация във Фейсбук, съдът потвърди санкцията / Радка Минчева, архив
Полицай от Участък Завет в Районното управление на МВР-Кубрат е получил дисциплинарно наказание „порицание за 6 месеца” заради публикация във Фейсбук – става ясно от решение на Административен съд-Разград, с което е потвърдена санкцията за служителя на реда. Жалбата срещу него е подадена в разградската полиция от кмета на Разград и областен лидер на ГЕРБ д-р Валентин Василев.

Дисциплинарното наказание за младши инспектора в РУ-Кубрат е постановено заради неспазване на правилата на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР и конкретно на член 21 от тази нормативна уредба, който гласи: „Държавният служител се отнася с уважение към всички представители на обществото”.

Представителя на обществото, към когото полицаят с инициали П.П. не се е отнесъл с уважение, е кметът на Разград и областен лидер на ГЕРБ д-р Валентин Василев. Той подал жалба в дирекцията на МВР в Разград миналия декември заради това, че публикация на младши инспектора в личния му профил във Фейсбук” „съдържа обидни изрази спрямо него, клеветнически твърдения, заплахи и изразява политически възгледи.” Към жалбата било приложено копие от публикацията, която към този момент вече била снета. „Жалбоподателят поискал да се потърси дисциплинарна отговорност на П. П. за нарушаване разпоредбите на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР” – се казва още в съдебното решение.

Публикацията в социалната мрежа е от близо месец по-рано – от 17 ноември 2018 г., текста вижте от съдебното решение на Административен съд-Разград:

Дисциплинарно наказание за полицай заради публикация  във Фейсбук, съдът потвърди санкцията

Полицаят разказал, че в този ден пътувал с дъщеря си до Русе, където се срещнал със свой приятел, който живее и работи в Англия. Момичето било тъжно и приятелят от странство се заинтересувал защо. То разказало, че заедно с други танцьорки от ДТШ”Хорце” в този ден се срещнали с кмета с молба да им съдейства за поемане на разноски за участия, градоначалникът отказал. Приятелят от странство „реагирал остро и бурно, и обещал, че хората ще разберат какво се е случило. По време на срещата детето не се почувствало добре и баща му го извел навън. След няколко дни П. с изненада разбрал за публикацията. Обадил се на приятеля си, който обяснил, че в негово отсъствие, докато бил навън с дъщеря си, взел телефона му и чрез неговия Фейсбук профил публикувал горния пост.”.

Тези обяснения обаче не довели до оневиняване на младши инспектора в заветския участък. Шефовете му преценили, че е извършил нарушение на служебната дисциплина, но постановили минималното наказание за нарушаване на клаузата, заради която е проверяван – то варира между 6 месеца и 1 година порицание.

Полицаят обжалвал пред Административен съд-Разград наказанието си, но и магистратите потвърдили оспорената заповед на Началника на РУ-Кубрат, смятайки я за законосъобразна, постановена без осъществени нарушения на административно-производствените правила, съдиите не установили противоречие с материално правните разпоредби и несъответствие с целта на закона. Съдът приема, че административното нарушение се изразява в публикуване на обиди към кмета на Община Разград.

Ето част от мотивите на магистратите:

„Безспорно е по делото, че публикацията е направена в личния профил на жалбоподателя, през време на почивка, при липса на данни за манипулиране на профила и при наличие на личен мотив. При това изводът на наказващия орган, че служителят лично е направил публикацията, не е опроверган. Въпреки дадените от съда указания, жалбоподателят не е ангажирал надлежни доказателства в подкрепа на твърдението си, че автор на публикацията е друго лице.

Съдът споделя възражението на жалбоподателя, че деянието няма връзка със служебната му дейност. Несъмнено то е продиктувано от личното му недоволство като родител, което обаче е изразено по несъвместим с етичните норми начин. С оглед принципите, на които е основана дейността на МВР, прогласени в чл. 3 ЗМВР, законодателят е поставил по-високи изисквания към неговите служители не само при или по повод изпълнение на служебните им задължения, но и в обществения живот, включително в извънработно време – т. 11 от Етичния кодекс. Систематичното място на т. 21 от Етичния кодекс е в Глава втора „Правила за етично поведение на държавния служител“, Раздел I „Поведение и облик на държавния служител в обществото“. Служителят на МВР има задължението да се отнася с уважение към всички представители на обществото и в свободното си време, още повече, когато се отнася до орган на власт. Ирелевантна за съставомерността на дисциплинарното нарушение е индивидуалната устойчивост на критика на лицата, заемащи публични държавни длъжности”.

Освен, че отхвърля оспорването на заповедта за налагане на административно наказание на младши инспектора, съдът постановява и той да плати юрисконсултското възнаграждение на защитника на Началника на РУ-Кубрат, то е в размер на 100 лева.

Съдебно решение №65/7.05.2019 г. не подлежи на обжалване.

То е публикувано на интернет страницата на Административен съд-Разград в раздела Справка за постановени съдебни актове за месец май.