65% от данъчните декларации - подадени по интернет

65% от данъчните декларации – подадени по интернет
65% от данъчните декларации – подадени по интернет / Радка Минчева
65% от данъчните декларации за облагане на доходите на физическите лица, подадени в разградския офис на НАП през 2019 г. са подадени по интернет. Това съобщиха на пресконференция днес директорът на офиса Цанка Тъмнишка и началникът на отдел „Услуги за клиенти” Йордан Йорданов.
Тази година кампанията стартира на 10 януари и отново първият човек, изряден към данъчното законодателство бе възрастна жена от Кубрат, която декларира доходи от наеми.
До момента са подадени общо 840 декларации за облагане на доходите на физическите лица за 2018 г., от тях 274 с ПИК и 276 с електронен подпис. Подадени са 274 декларации за облагане с корпоративни данъци.
Срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите е 30 април – припомниха от НАП. Оттам препоръчват на хората да подадат декларации по електронен път по три причини: по-бързо, по-лесно и безпроблемно е; може да се ползват отстъпка от 5% от данъка за довнасяне (но не повече от 500 лв.), ако подадат декларация до 31 януари и нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнени, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне до 31 януари 2019 г.- към 31.01.2019 год. са подадени 332 бр. Тъмнишка и Йорданов припомниха още, че с ПИК или електронен подпис могат да ползват още повече от 50 други услуги – справки за задълженията си към НАП, за данък за колата, такса смет и данък сгради, да подават осигурителни декларации, подаване на данъчни и осигурителни декларации, може да се извършат проверик и за боновите книжки и т. н.
В  офиси на НАП в Разград до края на данъчната кампания ще се работи с т.нар. плаващо работно време, тоест без обедна почивка – увериха данъчните шефове. В дните, в които изтичат срокове, офисите ще работят до тогова, докато има клиенти в салона за обслужване. Въпреки това от НАП насърчават своите клиенти да не чакат последните срокове и да ползват електронните услуги на НАП – много по-лесно, бързо и без нерви. Хартиени образци на декларациите има във фоайето на НАП Разград, но от приходната агенция насърчават клиентите на администрацията да използват образците, които са публикувани на интернет страницата на НАП – www.nap.bg. Те са в текстови формат, така че могат да се попълват на компютър.  Заплащането на данъците и осигурителните вноски става само по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по Интернет. Без такси е плащането на данъци и осигурителни вноски с банкова карта по интернет от страницата на НАП, както и чрез ПОС-терминалите – 4 броя в офиса. За улеснение на клиенти в повечето офиси на НАП са разкрити банкови гишета, които обслужват клиентите на администрацията. Заплащането на данък върху доходите от физическо лице на банково гише в офис на НАП е безплатно. Заплащането на данъците и осигурителни вноски може да стане и в последния ден, стига средствата да постъпят по сметки на Агенцията до края на следващия работен ден.
30 април е крайният срок за декларация за облагане на доходите и плащане на дължимия данък за довнасяне. 1 април е срокът за фирмите за подаване на декларацията за облагане с корпоративни данъци, като декларациите се подават само по електронен път, с електронен подпис. И тази година фирмите ще могат да подават годишните си отчети за дейността на едно място – или в НАП или в териториалните бюра на НСИ.
ОТ НАП обявиха и новостите в тазгодишната данъчна кампания:
  • Облекчаване на документите, които се представят при ползване на данъчните облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания
  • Данъчно облекчение за млади семейства – отпада изискването за прилагане на писмена декларация от другия съпруг/а, че същият няма да ползва данъчното облекчение.
  • Отпада изискването за прилагане на писмена декларация от другия родител, че няма да ползва съответното данъчно облекчение. Създава се възможност за ползване на съответното данъчно облекчение и от двамата родители, когато доходите на единия не са достатъчни
  • Нови правила при закръгляване на данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, така че дължимият данък за довнасяне да е без стотинки
  • Променя се реда на облагането на паричните и предметни награди (които не са хазартни) – от по общия ред към облагане с окончателен данък, събиран при източника. Необлагаеми са наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба, които са на стойност до 30 лв.
  • Минимален месечен размер на осигурителния доход за тази година е 560 (510 през 2018 г.) лв.
  • Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители за 2019 – 400 (350 лв. през 2018 г.) лв.;
  • Максимален месечен размер на осигурителния доход 3000 (2600 през 2018 г.) лв.
  • От 1 януари 2019 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на КСО, дължат месечно по 22,40 лева. Има нов размер на минималния осигурителен доход – 560 лв., заради което се променя и вноската от безработните. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така например здравната вноска за месец януари трябва да се внесе най-късно до 25 февруари.
  • Декларацията за дължими данъци (по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ) ще се подава от самоосигуряващите се лица само по електронен път, не важи при деклариране на дължимите данъци за 2018 г.