В Пловдив започва акция за събиране на стари гуми
В Пловдив започва акция за събиране на стари гуми / Дарик архив

Кампания за разделно събиране на отпадъци започва от днес в Община Пловдив. До петък, 8 април, ще се събират излезли от употреба гуми, отработени масла и негодни за употреба батерии и акумулатори. Пунктът, където ще се извършва прибирането на ненужните опасни вещи, е на адрес: гр. Пловдив, Район „Северен”, ул. „Георги Бенев” №4, площадка на „Универсметал” ООД от 09:00 до 17:00 ч.

Изхвърлянето на опасни отпадъци в общия поток смесени отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата, поради което Община Пловдив призовава гражданите да се възползват от предложената възможност да се освободят от образуваните в домовете им отпадъци.

Ако след предаването на старите гуми за последващо третиране, възникне необходимостта от закупуване на нови гуми, от Общината насочват вниманието на собствениците на автомобили към въведеното през ноември 2012 г. изискване: всички нови автомобилни гуми в Европа  да се класифицират и етикетират със стандартизирана информация за горивната ефективност, сцеплението с влажен път и произвеждания шум. Избирането на гуми, носещи етикета, показан по-долу допринася за намаляване на отражението върху околната среда от автомобилите.