Реставрираха стария мост „Мустафа паша“

Реставрираха стария мост „Мустафа паша“
Реставрираха стария мост „Мустафа паша“

Общината в Свиленград приключи проекта за реставриране на Стария мост „Мустафа паша“ на река Марица, чрез който символът на града се превърна в атрактивна туристическа атракция. Той бе изпълнен за  21  месеца, като общата му стойност е 1 036 568.46 евро. Целта бе старият мост, символ на града и паметник с национално значение, да се превърне в атрактивен туристически продукт, а Свиленград - в привлекателно място за отдих и почивка.

В рамките на проекта бяха извършени дейности по реставрация и консервация по фасадите на 500-годишния архитектурен паметник. Почистени са храстите, прорасли във фугите на каменната зидария, както и дърветата около стълбовете на моста в речното корито. Премахнати бяха мъхове, плесени и лишеи по камъните, направена бе и биоцидна обработка. Чрез пароструйно почистване бе измита цялата фасада на моста, след което се открои автентичният облик на историческото съоръжение. Премахната бе и старата асфалтова настилка с дебелина от 5 до 20 см, след което се положи нова павираната настилка и се извърши благоустрояване на подходите към моста.

В извършването на строителните работи бяха наети представители на ромския етнос, което е в съответствие с един от основните приоритети на финансиращата програма, свързан с ромското включване.

В последния етап от изпълнението на проекта бяха извършени дейности по ревитализация на откритото пространство на моста чрез т. нар. мапинг технология, което даде възможност за атрактивно представяне на исторически факти, изработка на 3D модел на моста, апликация за смартфони и холограма на моста. Новосъздаденият Музей на открито пък позволява интерактивно представяне на дигитални експозиции, изработка на модел в умален мащаб на комплекса от исторически сгради около моста, както и създаване на план за управление на моста и експозиционната му среда.

Извършени бяха и дейности за осъществяване на мерки за информация и публичност, които включваха провеждане на две пресконференции за промотиране на целите и финансовия принос на ФМ на ЕИП, изработване на рекламно-информационни материали и на двуезичен сайт по проекта.