/ iStock/Getty Images
Министерският съвет прекрати разрешението за промишлена обработка на тютюн на „СЕКЕ Кърджали“ ЕООД-Пловдив.

Дружеството е подало заявление за доброволен отказ, поради прекратяване на дейността си на територията на страната.

Това е и причината, поради която отпада необходимостта от издаденото безсрочно разрешение, както и произтичащите от него задължения.