Изучават „Софтуерни технологии и дизайн” в ПУ
Изучават „Софтуерни технологии и дизайн” в ПУ / dariknews.bg/ архив

Най-новата си бакалавърска програма „Софтуерни технологии и дизайн" ще представи на пресконференция в сряда Факултетът по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Това съобщи деканът на факултета проф. д-р Асен Рахнев.

Специалността е в направление „Информатика и компютърни науки" и ще се изучава в редовна и задочна форма с продължителност четири години.

Завършилите ще придобият професионална квалификация „Информатик". Специалността е предимно с приложна насоченост, като в рамките на следването е предвиден стаж в реални работни условия.

Студентите ще получат базова широкопрофилна подготовка за прилагане на съвременни софтуерни технологии в различни области на човешката дейност.

Учебният процес ще набляга основно на уменията за изграждане на дизайн на различни видове компютърни приложения.