Екоексперти: Река Батанска - бистра
Екоексперти: Река Батанска - бистра / dariknews

Няма замърсяване на река Батанска с тежки метали. Това показва анализът на водните проби, взети на 18 януари от експерти на РИОСВ-Смолян и Регионална лаборатория - Смолян. Те са от отпадъчните води на изход рудник "Батанци", преди заустването в река Батанска, намиращ се в землището на Мадан, даден на концесия на „Върба-Батанци" АД.

Анализът е извършен от Акредитирани лаборатории в Смолян и Хасково. Резултатите сочат, че съдържанието на тежки метали в отпадъчните руднични води е под допустимите норми. Има завишаване на допустимите емисии на неразтворени вещества, за което в момента тече процедура по Закона за административните нарушения и наказания, за фирмата концесионер „Върба Батанци" АД.

Експерти от РИОСВ-Смолян провериха на място изпълнението на даденото предписание, което бе връчено по време на проверката и се констатира, че река Батанска вече е бистра. Ежеседмично експерти на РИОСВ-Смолян осъществяват текущ контрол, съобщиха от пресцентъра на екоинспекцията.