полицията охранява изборните книжа.
полицията охранява изборните книжа. / netinfo
Около 630 служители от структурните звена на МВР ще осигуряват охраната на секциите за гласуване, обществения ред, реагирането на сигнали, охраната на изборните материали и пожарната безопасност, съобщава говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов. Охраната е осигурена от разпределянето на бюлетините по секции до края на изборния ден в Пазарджишка област.

По искане на директора на ОДМВР старши комисар Йордан Рогачев на разположение ще бъдат и екипи на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив.
По време на изборите полицейските служители ще бъдат разположени извън секциите. Няма да се допускат лица с поведение накърняващо добрите нрави, както и въоръжени и носещи предмети опасни за живота и здравето на гражданите.

При необходимост и след постъпило искане от председателя на секционната избирателна комисия служителите на МВР могат да окажат съдействие за възстановяване на реда и спокойствието в секцията.