parking
parking / dariknews.bg
Неправилно паркиралите колите си шофьори в Ловеч ще бъдат глобявани с фиш в тяхно отсъствие, съобщи кметът Корнелия Маринова. Прилагането на крайния ход започва от средата на юни. Тази мярка произтича от прилагането на чл. 48, ал. 6 от Наредба 2 за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на община Ловеч и по реда на чл. 186, ал. 3 от Закона за движение по пътищата.
 
Нарушението ще се установява от служители на отдел „Контрол и сигурност“ при община Ловеч. Фишът ще се издава на собственика, за което към превозното средство ще бъде прикрепвано уведомление с посочено място и време на нарушението, описано МПС, нарушени разпоредби, размер на глобата, срок и място за доброволно заплащане. Със закрепването на уведомлението фишът се смята за редовно връчен.
 
Община Ловеч приканва гражданите и гостите на града за стриктно спазване на разпоредбите на Закона за движение по пътищата.