Тракийски селища от ІV хил. пр. Хр. проучват край Бежаново

Тракийски селища от ІV хил. пр. Хр. проучват край Бежаново
Тракийски селища от ІV хил. пр. Хр. проучват край Бежаново
Селища от ІV хил. пр. Хр. откриха археолозите при разкопки в местността Бануня в ловешкото село Бежаново. Те са изцяло финансирани от Регионален исторически музей – Ловеч. В тях участваха специалисти от музея в Ловеч, студенти и магистри от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” и СУ “Св. Климент Охридски”. Ръководител на проучването е Мая Валентинова, зам. ръководител Радослав Гущераклиев от Регионалния Исторически музей в Ловеч.

Разкопките тук продължават трета година. През есента на 2005 г. почти изцяло бе проучена разположената на най-високата част на терасата могила, натрупана от траките. Тогава бе установено, че тя е издигната върху деструкциите на унищожени при пожар жилища от началото на ІV хил. пр. Хр.

Продължилите през 2006 г. разкопки дадоха нови интересни резултати. Непосредствено под могилния насип в южната и северната периферия, археолозите попаднаха на две кратковременни жилища от средата на ІІ хил. пр. Хр., в границите на които бяха открити вторично горели глинени съдове, три каменни брадви и седем върха за стрели, изработени от кремък. Предполага се, че поселението от това време вероятно е унищожено от неприятелско нападение.

Усилията на археолозите през настоящия сезон бяха съсредоточени върху проучването на жилищата от т.нар. преходен период между каменно-медната и ранната бронзова епоха (нач. на ІV хил. пр. Хр.), документирани в профилите на иманярските изкопи още през 2005 г.

При разкопките тази година се установиха два строителни хоризонта (две последователни нива на обитаване) от този период. От горното ниво са проучени пет огнища, всяко от които има от три до четири преправки, което свидетелства за по-продължителен период на обитаване. По запазените частично основи може да се предположи, че някои от жилищата са имали общи стени.

При разчистването на горелите деструкции от долния жилищен хоризонт са разкрити и три пещи. Едната от тях е била изградена върху висок глинен подиум, върху който на място е запазено и хромелното съоръжение (ръчна мелница). Хромелните камъни са поставени в глинено съоръжение, оформено като малко корито.

Сред откритите находки през този сезон са керамични съдове, две медни шила, каменна брадва и множество изработени от кремък оръдия, между които и три върха за стрели. Пълното проучване и разкриване на жилищата от този строителен хоризонт остава задача за следващото лятото.

На този етап може да се предположи, че на най-високата част на терасата са съществували две последователни селища от ІV хил. пр. Хр., които са наброявали между 12 и 15 къщи. Факт е и че засега това са едни от най-добре запазените жилища от този период, проучвани на територията на България.