Снимката е илюстративна
Снимката е илюстративна / iStock/Getty Images
В Районната прокуратура в град Плевен са заведени две докладни записки, касаещи предстоящите избори за Народно събрание.

В едната се съдържа информация за наличие на сигнали от български граждани във връзка с подадени заявления за откриване на избирателна секция в гр. Делменхорст, Германия и съмнение за злоупотреби с лични данни. В докладната записка е налично единствено копие на съдържанието на два имейла, подадени до различни институции в и извън страната.

В другата докладна записка се съдържа единствено сведение за проведена среща на полицейски служител с гражданин от гр. Плевен, който е дал информация за лица, осъществяващи дейност по „купуване на гласове“ на територията на областта.

Поради липсата на достатъчно данни за извършени престъпления от общ характер, Районна прокуратура - Плевен незабавно е възложила извършването на проверки. На органите на ОД МВР-Плевен са дадени подробни и конкретни указания за установяване на обстоятелствата, изложени в докладните записки.

На 2 юли в Районна прокуратура-Плевен е постъпил сигнал от ДАНС-Плевен. Поради липса на достатъчно данни в сигнала за осъществен състав на престъпление против политическите права на гражданите, прокурор при Районна прокуратура-Плевен е възложил проверка на органите на МВР. Дадени са подробни указания за изясняване на фактическата обстановка. Материалите от проверката следва да бъдат докладвани на Районна прокуратура-Плевен, която след анализ на резултатите, ще направи преценка събрани ли са достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер.