Професионална гимназия “Г.С. Раковски” стартира нов проект
Професионална гимназия “Г.С. Раковски” стартира нов проект / archiv.DarikNews

На 11 октомври от 9:00 часа в Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Г. С. Раковски" гр. Плевен ще стартира проект "Модерно професионално обучение за професионалисти с бъдеще" по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование".

Целите на проекта са обновяване на материално-техническата база на гимназията, осигуряване безопасност и комфорт при обучението на учениците за водачи на МПС; провеждане на учебна и производствена практика в реални условия; усъвършенстване на придобитите професионални компетенции, отговарящи на повишените изисквания на пазара на труда.

За осъществяване целите на проекта са закупени автомобили: Volkswagen Polo Fly и Volkswagen Caddy чрез бюджетни средства и съфинансиране от страна на „Автотехника ПМ" ЕООД- гр. Плевен.

От началото на тази учебна година, учениците имат възможност да провеждат учебна и производствена практика при реални високотехнологични условия с професионалната помощ от висококвалифицирани наставници.

Реализирането на проекта ще подпомогне професионалното образование и обучение на учениците от Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Г.С.Раковски" гр.Плевен с 52-годишна традиция в подготовката на професионалисти в областта на пътно-строителната и подемно-транспортната техника.

Поканени са да присъстват Албена Тотева - Началник на РИО-Плевен, Цветанка Тончева - старши експерт професионално образование в РИО-Плевен, Пламен Маринов - управител на партниращата стопанска организация „Автотехника ПМ" ЕООД - Плевен, г-н Дончо Андреев - координатор на „Автотехника ПМ" ЕООД - Плевен, г-н Цветелин Цветанов - Началник отдел „Контролна дейност-ДАИ-Плевен, и главен инспектор Йордан Дундаков - Началник на сектор „Пътна полиция" към областна дирекция на МВР - Плевен.