ilv
ilv / dariknews.archive

Открит ден на десертното и виненото грозде ще се проведе в Института по лозарство и винарство- Плевен. Събитието се осъществява със съдействието на Министерството на земеделието и храните и Селскостопанска академия - София.
Програмата включва прояви като представяне на селекционирани нови десертни и винени сортове лози от ИЛВ-Плевен, раазглеждане на темата Болести и неприятели по лозата през 2016-та година, представяне на сортове лози за реализация, препарати за растителна защита, за торене, както и дискусия по проблемите на лозарството.
Програмата на събитието завършва с дегустация на зряло десертно грозде реколта 2018 и на вино - реколта 2017 г.