Открит ден на десертното и виненото грозде провеждат в ИЛВ-Плевен
Открит ден на десертното и виненото грозде провеждат в ИЛВ-Плевен / dariknews.archive

Открит ден на десертното и виненото грозде ще се проведе в Института по лозарство и винарство- Плевен.

Събитието се осъществява със съдействието на Министерството на земеделието и храните и Селскостопанска академия - София.

В програмата е включено представяне на сортове - селекция на Института по лозарство и винарство, което ще направи доц. д-р М.Иванов. Ще бъдат представени сортове лози, предназначени за реализация през 2014 г. от доц. Д-р Виолета Димитрова.

Главните асистенти д-р Николай Генов и Цонка Любенова ще коментират проявите на болестите по лозата през 2014 г.

На форума що бъдат представени и фирми, работещи в сферата на създаването на биостимулатори като ще бъде проведена и дискусия, свързана с проблемите на лозарството.

По време на Деня на десертното и виненото грозде ще бъде организирана и специална изложба, съпроводена с дегустация на грозде и вино.

Откритият ден на десертното и виненото грозде ще се проведе на 28 август 2014г./четвъртък/ от 10:30 часа в Института по лозарство и винарство в Плевен.