/ dariknews.bg
От 1 януари Областна администрация-Плевен извършва новата услуга за физически и юридически лица – заверка с апостил на документи, издавани от кметовете и общинските администрации от цялата страна. Още в първите няколко работни дни с APOSTILLE са заверени над 30 актове за раждане, удостоверения за сключен граждански брак и други публични актове.

Представиха публично проекта за бюджет на Община Плевен за 2019 г. (СНИМКИ)

Физическите и юридически лица могат да заявят услугата, като попълнят бланка за заверка с апостил и заплатят такса от 15 лв. в Центъра за административно обслужване на областта на адрес: пл. "Възраждане" 1, ет. 1. С едно заявление могат да бъдат заявени повече от един апостил, като се има предвид, че таксата от 15 лв. се заплаща за всеки един. Самото удостоверение се изготвя в срок до 3 работни дни от заявяването му.

Промяната е в резултат на една от мерките, инициирани от МВнР през 2017 г. за подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите, реализирана със Закона за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с който се допълва Декларацията по чл. 6, ал. 1, като се оправомощават областните администрации да издават удостоверението по чл. 3, ал. 1 от Конвенцията за документи, издавани от кметовете и общинските администрации.

По-подробна информация за предоставянето на услугата, гражданите и бизнесът могат да намерят на уебсайта на ОА-Плевен (рубрика „Услуги“), на електронното табло във фоайето на сградата и в Центъра за административно обслужване.