чакъл
чакъл / iStock/Getty Images
„МЛ - Консулт - 2009" ЕООД, Плевен, ще добива скалнооблицовъчни материали - пясък и чакъл, от находище „Феникс", разположено в землището на Искър, област Плевен.

Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер на находището. Концесията се предоставя за срок от 35 години, като през този период „МЛ - Консулт - 2009" ЕООД ще вложи над 200 хил. лв. за добива.

Очакваните концесионни плащания за целия период на договора надхвърлят 1.8 млн. лв. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства приходите от тях постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Искър.

Съгласно друго правителствено решение „Илинда“ ЕООД, с. Марчево, ще добива скалнооблицовъчни материали - амфиболови гнайси, от находище "Беслен". Находището е разположено в община Хаджидимово, област Благоевград. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години, като през този период дружеството ще инвестира около 141 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период са близо 305 хил. лв.