/ БТА
Реконструираната пречиствателна станция за отпадни води за населени места в общините Плевен и Долна Митрополия беше официално открита. Нейното обновяване и модернизиране е част от проекта за интегриран воден цикъл на двете общини.

На откриването присъстваха заместник-кметовете на община Плевен Стефан Милев и арх. Невяна Иванчева, на община Долна Митрополия Георги Йончев, Антон Тонев, заместник главен директор на Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда" в Министерство на околната среда и водите и други.  

БТА

При изпълнението на ремонта на пречиствателната станция, разположена край плевенското село Божурица, е извършена реконструкция и модернизация на водната линия и линията за третиране на утайките, включващи доставка и монтаж на машини и съоръжения, и изграждане на система за управление, контрол и събиране на данни (SCADA). Изградени са нови сгради и съоръжения. Вложените средства са в размер на 27 888 800,00 лв. без ДДС. 

БТА

Проектът "Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия" се реализира в партньорство от двете общини с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния фонд. Неговата обща стойност е 117 150 300, 52 лв., от които безвъзмездната финансова помощ възлиза на 87 911 636, 37 млн. лв. По думите на Стефан Милев изпълнението на проекта е дало възможност на двете общини да подобрят значително качеството на водата за битови цели.

В рамките на проекта са изградени канализационни и водопроводни мрежи в селата Ясен и Буковлък, в градовете Тръстеник и Долна Митрополия, както и довеждащи колектори.
БТА