болница
болница / iStock/Getty Images
В Плевен се инвестират средства за обособяване на COVID-19 зона в общинско здравно заведение, съобщиха от пресцентъра на Общинския съвет /ОбС/.

По решение на ОбС ще бъде допълнена програмата за развитие на Диагностично- консултативен център - две. Обстановката налага преустройство на сградата, а инвестицията ще бъде направена изцяло със собствени средства. Общо ще бъдат вложени 50 000 лв., от които 30 000 лв. за обособяване на COVID-19 зона и 20 000 лв. за ремонт на покрива.

ОбС - Плевен прие поредица от мерки в подкрепа на бизнеса и здравните власти в условията на пандемията. Ползвателите на общински терени бяха освободени изцяло от плащане на местни такси, определени в общинската Наредба нр.17. Съветът даде съгласие от местния бюджет да бъдат дарени 10 000 лв. за нова Вирусологична лаборатория към Медицинския университет и още 10 000 лв. - на Районния център по трансфузионна хематология за оборудване за нов Кабинет за извличане на кръвна плазма, нужна за лечението на пациенти с COVID-19.
БТА