jandarmeria
jandarmeria / dariknews.archive

На 26 юли, служителите от национална служба "Жандармерия" отбелязват своя професионален празник. Решението за него е взето през юни 2002 г. Българската жандармерия е създадена на днешния ден през 1881 година.

Родена като полицейска сила с военна организация, тя просъществува до Сръбско-българската война в 1885 година, след което организацията, структурата и въоръжението й се променят. Жандармеристи участват във войните от 1912-1913 година и в Първата световна война. След края й структурата е закрита.

С промени в законодателната база и организацията жандармерията е възстановена през 1920 година. С различни промени тя съществува до 10 септември 1944 година.

Най-новата история на българската жандармерия датира от 1997 година с приемането на Закона за МВР. От 1 октомври 2004 г. службата е напълно професионализирана.