miliciq
miliciq / dariknews.archive

На 10 септември 1944 г., веднага след деветосептемврийския комунистически преврат, в България е създадена Народна милиция. Министерският съвет с Постановление №1 ликвидира действащата дотогава полицейска система. В Народната милиция започват работа хора, които са взели участие в нелегалното комунистическо движение и имат заслуги за новата власт.

Министерството на вътрешните работи е създадено на 5 юли 1879 г.,  когато с Указ №1, княз Александър Батенберг сформира Първото правителство на България. За министър-председател на България и пръв министър на вътрешните работи е назначен Тодор Бурмов.