/ iStock/Getty Images
Съвместен проект на общините Берковица и Бъйлещ на стойност 1 450 529 евро е одобрен от Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния на ЕС и двете администрации започват изпълнението му, съобщиха от общината в Берковица на първа пресконференция по проекта.

Проектът предвижда община Берковица да получи 753 074 евро от сумата, а община Бъйлещ - 697 455 евро. Средствата в Берковица ще бъдат използвани за закупуване на мобилен кардиологичен диагностичен кабинет за извършване на прегледи в отдалечените населени места.

Ще бъде направено и проучване на основните причини за заболеваемостта в региона и ще се изготви Наръчник за здравословен живот. В община Бъйлещ също ще бъде закупено оборудване за местната болница.

В пресконференцията участваха кметовете на Берковица и Бъйлещ Димитранка Каменова и Костел Пистриту, ръководителите на екипите по проекта, ръководството на болницата в Берковица граждани и журналисти. Поради епидемичната обстановка партньорите от Румъния не пристигнаха на място, а участваха онлайн.